G. A. Hagemann

Hofjægermester cand.polyt. G. A. Hagemann 12.12.1877 – 30.12.1971

Det er vist ingen overdrivelse at betegne G.A. Hagemann som sidste århundredes filatelist i Danmark. Hans bøger om Danmarks og Dansk Vestindiens frimærker, bind 2 ,3 og 4 var, da de udkom i tidsrummet 1941 til 1951, det hidtil mest gennemarbejdede litteratur om Dansk filateli. Bag udgivelsen af disse bøger lå et årelangt studie af Thieles protokoller, Postvæsenets arkiver af helark , helark i privateje og gennemgang af hundredetusinder af løse mærker. Det var dette arbejde der først og fremmest gjorde det muligt at skelne de forskellige tryk fra hinanden. Ikke mindst Hagemann`s uforlignelige evne til at beskrive farverne i de enkelte tryk i de tofarvede har utvivlsomt hjulpet mange samlere i årenes løb. Vel har mange filatelister forsket videre i tidens løb, men det var nu engang Hagemann, der sammen med andre udførte den første og vanskelige grundforskning. Dette er bestemt ikke ment som en nedgøring af filatelister der har arbejdet videre med tingene. Ikke mindst Lasse Nielsen har med sit 6 binds værk om de tofarvede sat en milepæl i Dansk filateli. Men at være den første der beskriver et emne vil altid være den sværeste disciplin. Det er altid svært som den første at undgå fejl. Men, Hagemann`s værker er så gennemarbejdede at de fejl der har indsneget sig kun er få og små.

Hagemann der er søn af gehejmekonferensråd G. A. Hagemann blev født d. 12.12.1877. Han blev cand. polyt. i 1902. Herefter virkede han indtil 1908 som kemiker i Colorado, Hawaii, Australien og Java, samt som underbestyrer på sukkerfabrikken "La Grange" på St. Croix. Hagemann blev sidenhen ejer af bl.a. Bjersöholm og Ruuthsbo godser ved Ystad.

Hagemann blev medlem af KPK d. 20.11.1901 som medlem nr. 556. Dermed opnåede Hagemann som noget helt enestående 70 års jubilæum som medlem af KPK. Samme klub tildelte ham KPK`s medalje i 1930 og udnævnte ham til æresmedlem i 1942.

Den første artikel, skrevet af Hagemann, handlede om 4 Cents efterportomærker og blev bragt i NFT nr. 7 i 1905. I NFT no. 2/1971 findes en bibliografi over Hagemann`s bøger og artikler. Denne viser at selvom de tofarvede var hans hjertebarn, så havde han mange andre interesser indenfor Dansk og Dansk Vestindisk filateli.

DFU`s Danmarksmedalje blev ham tildelt i 1946. I 1955 opnåede Hagemann den store ære at blive indskrevet på "The Roll of Distinguished Philatelist". Desuden var Hagemann æresmedlem af The Royal Philatelic Society i London.

Hagemann`s donationer til Postmuseet af dele af hans samling og helark skal vi i dag prise os lykkelige for er bevaret for eftertiden. Også hans gamle klub, KPK, blev betænkt med et antal helark.

De 3 bøger om Danmarks og Dansk Vestindiens frimærker anskaffede jeg selv som ung 18-årig frimærkesamler. De hører stadig til mit kæreste eje.

Det var ikke kun frimærkerne der havde Hagemanns interesse. Han havde også stor interesse for kunst og havde en enorm samling af både gammel og ny kunst.

Hofjægermester cand.polyt. G. A. Hagemann 12.12.1877 – 30.12.1971

Det er vist ingen overdrivelse at betegne G.A. Hagemann som sidste århundredes filatelist i Danmark. Hans bøger om Danmarks og Dansk Vestindiens frimærker, bind 2 ,3 og 4 var, da de udkom i tidsrummet 1941 til 1951, det hidtil mest gennemarbejdede litteratur om Dansk filateli. Bag udgivelsen af disse bøger lå et årelangt studie af Thieles protokoller, Postvæsenets arkiver af helark , helark i privateje og gennemgang af hundredetusinder af løse mærker. Det var dette arbejde der først og fremmest gjorde det muligt at skelne de forskellige tryk fra hinanden. Ikke mindst Hagemann`s uforlignelige evne til at beskrive farverne i de enkelte tryk i de tofarvede har utvivlsomt hjulpet mange samlere i årenes løb. Vel har mange filatelister forsket videre i tidens løb, men det var nu engang Hagemann, der sammen med andre udførte den første og vanskelige grundforskning. Dette er bestemt ikke ment som en nedgøring af filatelister der har arbejdet videre med tingene. Ikke mindst Lasse Nielsen har med sit 6 binds værk om de tofarvede sat en milepæl i Dansk filateli. Men at være den første der beskriver et emne vil altid være den sværeste disciplin. Det er altid svært som den første at undgå fejl. Men, Hagemann`s værker er så gennemarbejdede at de fejl der har indsneget sig kun er få og små.

Hagemann der er søn af gehejmekonferensråd G. A. Hagemann blev født d. 12.12.1877. Han blev cand. polyt. i 1902. Herefter virkede han indtil 1908 som kemiker i Colorado, Hawaii, Australien og Java, samt som underbestyrer på sukkerfabrikken "La Grange" på St. Croix. Hagemann blev sidenhen ejer af bl.a. Bjersöholm og Ruuthsbo godser ved Ystad.

Hagemann blev medlem af KPK d. 20.11.1901 som medlem nr. 556. Dermed opnåede Hagemann som noget helt enestående 70 års jubilæum som medlem af KPK. Samme klub tildelte ham KPK`s medalje i 1930 og udnævnte ham til æresmedlem i 1942.

Den første artikel, skrevet af Hagemann, handlede om 4 Cents efterportomærker og blev bragt i NFT nr. 7 i 1905. I NFT no. 2/1971 findes en bibliografi over Hagemann`s bøger og artikler. Denne viser at selvom de tofarvede var hans hjertebarn, så havde han mange andre interesser indenfor Dansk og Dansk Vestindisk filateli.

DFU`s Danmarksmedalje blev ham tildelt i 1946. I 1955 opnåede Hagemann den store ære at blive indskrevet på "The Roll of Distinguished Philatelist". Desuden var Hagemann æresmedlem af The Royal Philatelic Society i London.

Hagemann`s donationer til Postmuseet af dele af hans samling og helark skal vi i dag prise os lykkelige for er bevaret for eftertiden. Også hans gamle klub, KPK, blev betænkt med et antal helark.

De 3 bøger om Danmarks og Dansk Vestindiens frimærker anskaffede jeg selv som ung 18-årig frimærkesamler. De hører stadig til mit kæreste eje.

Det var ikke kun frimærkerne der havde Hagemanns interesse. Han havde også stor interesse for kunst og havde en enorm samling af både gammel og ny kunst.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog