Dagens objekt fra min samling "Holbæk og Omegns posthistorie", der kan ses på udstillingen i Oldenburg.
.
Kvittering for modtagelse af gevinstpenge. Bagsiden viser "Holb. 3" samt Holbæks Kartenr. 9 og porto ? Fra Velædle Hr. Lotterie Inspecteur Baumgarten i Kiøbenhavn haver jeg med sidste Post imodtaget 153 Rdl. Skriver Eet hundrede halvtreds sinds tyve og Tree Rigsdaler Lotterie Penge til Gevinsternes Udbetaling, faldne i 5te Classes Trækning af det 33te Kongel. Priv. Classe Lotterie her i min Collection, for samme hermed vedbørlig Quitteres.
Holbech den 21de November 1786
C Danielsen
P.S. Af disse Penge betalte jeg i Porto 12 Sk.
Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog